Bùi Văn Trúc
LIÊN HỆ

Kinh nghiệm tiết kiệm chi phí khám vô sinh hiếm muộn

Một trong những bài toán nan giải nhất của mỗi người khi khám vô sinh hiếm muộn là vấn đề tài chính. Thực tế chi phí khám vô sinh hiếm muộn đòi hỏi phải có sự đầu tư lâu dài, kiên trì chứ không phải chữa một căn bệnh có thể dứt trong một sớm,…